Bridgestone tarjoaa kuljetusliikkeille Greenmiler-ohjelman pienentämään tuottamaansa hiilijalanjälkeä

Vuoden 2019 hallitusohjelmassa esitettiin tavoite, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, sekä maailman ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta. Tämä tarkoittaa sitä, että Suomen alueella vuoden aikana syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen ja täällä olevan luonnollisen hiilinielun summan pitää tällöin olla nolla. Tämä edellyttää nopeutettuja päästövähennyksiä kaikilla sektoreilla, sekä hiilinielujen vahvistamista.

Kuljetus ja varastoinnin osuus Suomessa syntyneistä kasvihuonekaasupäästöistä (CO2-ekv.) vuonna 2017 oli 12 % (Tilastokeskus, ETLA) ja sen vuoksi ala on paneutunut monella tasolla päästövähennyksiin. Autovalmistajat ovat näyttäneet tietä omilla innovaatioillaan ja sittemmin rengasvalmistajat ovat seuranneet heitä suunnitellessaan matalan vierintävastuksen renkaita. Näiden renkaiden avulla pyritään osaltaan säästämään polttoainekulutusta. Suomessa näiden matalan vierintävastuksen renkaiden tuomat säästöt ovat kuitenkin osoittautuneet vähäisiksi johtuen meidän vaihtelevista tieolosuhteista ja haasteellisista talvista. Silloin kun ajamme lumisateessa ja auraamattomilla teillä ei polttoainetaloudellisuus ole keskiössä kun kuljettamisen onnistuminen perustuu pidon tuomaan turvallisuuteen.

Bridgestone on lanseerannut Suomessa ensimmäisenä rengasmaahantuojana konkreettisen hiilinieluja lisäävän Greemiler-kampanjan ohjelman ja on päättänyt osallistua omalta osaltaan tähän arvokkaaseen 2035 päästötavoitteeseen konkreettisilla toimilla, mikä ei ole sidoksissa renkaan ominaisuuksiin tai sääolosuhteisiin. Vuodesta 2021 alkaen Bridgestone tulee yhdessä kuljetusliikkeiden kanssa investoimaan suomalaisiin hiilinieluihin eli ostamaan osuuksia Suomen luontoa suojelevista luontokohteista. Alkupanoksena Bridgestone tulee lahjoittamaan 10.000 euroa Greenmiler-ohjelmaan. Vuoden aikana ohjelmaan liittyneet vastuulliset kuljetusliikkeet voivat omilla rengasostoillaan kerryttää summaa huomattavasti. Vuoden lopuksi kertyneet varat ohjataan hiilinieluihin, jotka tulevat sitomaan C02-päästöjä seuraavien vuosien ja vuosikymmenten ajan parantaen meidän sekä tulevien sukupolvien elämää. Tavoitteena on sijoittaa vähintään 200.000 euroa vuoteen 2035 mennessä suomalaisiin hiilinieluihin.

Koko maailman CO2-päästöt* vierailusi aikana:

0 kg

(* Karkea lukema, joka perustuu vuoden 2019 arvioon, yhteensä 40 000 miljoonaa tonnia CO2-päästöjä. Lähde: Carbon Brief.)

Tavoitteet

HS 12.12.2019

Komission Pj. Ursula Von Der Leyen julkaisi ke 11.12.2019 Green New Deal vihreän kasvun ohjelman, jonka tavoitteena on, että Euroopasta tulee koko maailman ensimmäinen hiilineutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä.

Ursula Von Der Leyen ohjelma läpäisee kaikki arkiset elämänalueet ja vaikuttaa siihen, miten tulevaisuudessa asutaan, liikutaan, liikutaan, kulutetaan ja tehdään työtä.

Tiede-lehti

Jos ajaa 20 000 kilometriä henkilöautolla, joka tuottaa hiilidioksidia 200 grammaa kilometrillä, vuoden päästöt ovat 4 000 kiloa. (Kuorma-autolla ajetaan yleisesti 100.000 km ja päästöt voi olla esim. 866g/km)

Metsä- ja puuvaroja mitataan perinteisesti runkopuukuutioina, mutta hiiltä sitoutuu myös oksiin, juuriin, neulasiin ja lehtiin. Oletetaan, että hiilidioksidi päätyy mäntymetsään, ja lasketaan, kuinka monta kuutiota puuston pitää kasvaa, jotta se sitoo 4 000 kilon hiilidioksidikuorman.

Kaava on
X x 0.7051 Mg/m potenssiin 3 x 0.5 x 44/12= 4 Mg.

Se koostuu seuraavista osista:

0,7051 Mg/m potenssiin 3 on kerroin, joka muuntaa männyn runkotilavuuden koko puun biomassaksi (kuuselle kerroin olisi 0.8139 Mg/m potenssiin 3).
0,5 on kerroin, joka muuntaa biomassan hiileksi olettaen, että biomassasta keskimäärin puolet on hiiltä,
44/12 on hiilidioksisin ja hiilen molekyylipainojen suhde, joka muuntaa hiilimäärän hiilidioksidimääräksi.
Tulos eli x = 3,09 m potenssiin 3.

Kun tiedämme, että Kainuun korkeudella metsän vuosikasvu on keskimäärin 3,5 kuutiometriä hehtaaria kohden, 20 000 kilometrin ajosta syntyvät hiilidioksidipäästöt saadaan siellä sidottua hehtaarin suuruisen männikön kasvuun. Eteläisessä Suomessa kasvuolot ovat paremmat. Metsä kasvaa vuodessa keskimäärin 6 kuutiometriä hehtaaria kohden, joten 4 000 kiloa uppoaa noin puolen hehtaarin männikköön.

HS 13.12.2019

Suomi on asettanut tavoitteeksi hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä. Tämä tarkoittaa, että hiilidioksidipäästöjä tuotetaan korkeintaan sen verran kuin niitä voidaan sitoa hiilinieluun.

Hiilineutraalius edellyttää sitä, että nettopäästöt saadaan nollaan. Tämän voi tehdä joko päästöjä vähentämällä tai nieluja kasvattamalla.

Suomessa merkittävin ilmastonmuutosta hillitsevä varanto ovat metsät. Ne sitovat hiiltä ilmakehästä ja toimivat siten tärkeinä hiilinieluina.

Suomen ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.) ”Nieluista huolehtiminen on tärkeää, jos haluamme päästä tavoitteeseen hiilineutraaliudesta.” HS 13.12.2019

Maaseudun Tulevaisuus

Keskimäärin yksi kuutio puuta sitoo itseensä noin 1 000 kiloa hiilidioksidia. (Hehtaari suomalaista metsää sitookin noin 4 700 kiloa hiilidioksidia vuodessa.)

Suomen metsien vuosikasvu oli viimeisimmän valtakunnan metsien inventoinnin (VMI12) mukaan 107 miljoonaa kuutiota vuodessa. Hehtaarilla tämä on keskimäärin 4,7 kuutiota.

Yhtenä kesäpäivänä hehtaarin kokoinen metsäalue sitoo itseensä 172 henkilöautolla ajetun kilometrin edestä hiilidioksidia. Tämä vastaa suunnilleen saman verran päästöjä kuin jos ajaa Kuopiosta Kajaaniin, Joensuusta Juvalle tai Helsingistä Tampereelle.

Viikossa hehtaarin kokoinen metsäalue sitoo itseensä 12 auton vuosipäästöt.

LUKE

Puun vanhetessa sen hiilensitomiskyky kasvaa. Myös Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Antti Asikainen painottaa, että puuta on paras kasvattaa kauemmin kuin 20 vuotta, sillä puu sitoo hiiltä eniten 20 – 40 vuoden iässä.

Laskuri

Laskuri
0
Lisää ajoneuvo

Laskurissa käytetyt arvot perustuvat VTT:n LIPASTO – Suomen liikenteen pakokaasupäästöjen ja energiankulutuksen laskentajärjestelmä -palvelussa esitettyihin lukuihin.

Mukana olevat esittäytyvät

”Olemme 80-luvulla perustettu perheyhtiö ja tällä hetkellä toiminnassamme on mukana perheen 3. sukupolvi. Ympäristö ja turvallisuus on meillä aina läsnä kun kuljettaessamme mm. ADR/VAK-tuotteita ja siksi olemme mukana SQAS-turvallisuus- ja laatuarvioinnissa. Haluamme taata turvallisen ympäristöystävällisen kuljettamisen ja olla osaltamme esimerkkinä alan toimijoille. Tästä syystä lähdimme mukaan Greenmiler-ohjelmaan ja se on meille uusi askel kasvihuonekaasupäästöjen kompensaatioon. Nyt voimme aidosti osaltamme kompensoida omia CO2-päästöjämme tinkimättä kuitenkaan renkaiden laadusta. Haluamme olla tässäkin suhteessa edelläkävijä ja esimerkki kaikille alan toimijoille. ”

Matti Törmänen
Kuljetusliike Törmänen Oy

Haluatko osallistua Greenmiler-ohjelmaan? Tässä on tarjolla oiva paikka kertoa yhtiöstäsi, sen arvoista ja siitä, mitä haluatte tulevaisuudelta.

Oma Nimesi
Yrityksesi Oy

Tule mukaan

Maailma muuttuu kaiken aikaa ja ympäristökysymykset ovat nousseet lyhyessä ajassa yhdeksi merkittävimmäksi puheenaiheeksi läpi globaalin maailman. Mikäli koet halua vaikuttaa yhtiösi kautta meille kaikille tärkeiden ympäristöasioiden kehitykseen, tarjoamme sinulle helpon keinon ottaa ensimmäinen askel kohti tulevaisuutta. Olethan meihin yhteydessä, niin voimme yhdessä kumppaniemme kanssa auttaa sinua kaikkiin KA-renkaisiin ja CO2-kompensaatioon liittyvissä kysymyksissä.

LISÄTIETOJA


Myyntipäällikkö, Raskaat renkaat:
Jussi Huhta, 0207 935 229

Aluemyyntipäällikkö, Itä-Suomi:
Mikko Jokinen, 0207 935 221

Aluemyyntipäällikkö, Etelä-Suomi:
Terho Wesmann, 0207 935 225

Aluemyyntipäällikkö, Pohjois-Suomi:
Matti Uusitalo, 0207 935 226

Fleet-päällikkö:
Sami Vesterinen, 0207 936 223

Tee ympäristöteko ajamatta kilometriäkään – valitse Bridgestone.