Tavoitteet

HS 12.12.2019

Komission Pj. Ursula Von Der Leyen julkaisi ke 11.12.2019 Green New Deal vihreän kasvun ohjelman, jonka tavoitteena on, että Euroopasta tulee koko maailman ensimmäinen hiilineutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä.

Ursula Von Der Leyen ohjelma läpäisee kaikki arkiset elämänalueet ja vaikuttaa siihen, miten tulevaisuudessa asutaan, liikutaan, liikutaan, kulutetaan ja tehdään työtä.

HS 13.12.2019

Suomi on asettanut tavoitteeksi hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä. Tämä tarkoittaa, että hiilidioksidipäästöjä tuotetaan korkeintaan sen verran kuin niitä voidaan sitoa hiilinieluun.

Hiilineutraalius edellyttää sitä, että nettopäästöt saadaan nollaan. Tämän voi tehdä joko päästöjä vähentämällä tai nieluja kasvattamalla.

Suomessa merkittävin ilmastonmuutosta hillitsevä varanto ovat metsät. Ne sitovat hiiltä ilmakehästä ja toimivat siten tärkeinä hiilinieluina.

Suomen ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.) ”Nieluista huolehtiminen on tärkeää, jos haluamme päästä tavoitteeseen hiilineutraaliudesta.” HS 13.12.2019

ISO 14001 on maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmämalli, joka auttaa organisaatioita sekä parantamaan ympäristönsuojelunsa tasoa että osoittamaan ympäristöasioidensa hyvää hoitoa.

Ympäristöjärjestelmässä organisaatio:

 • sitoutuu ympäristönsuojelun tasonsa jatkuvaan parantamiseen
 • tunnistaa tuotteidensa, toimintojensa ja palveluidensa ympäristövaikutukset
 • selvittää lakisääteiset velvoitteensa ja huolehtii niiden täyttämisestä
 • asettaa ympäristötavoitteet ja seuraa niiden toteutumista
 • varaa resurssit
 • ylläpitää henkilöstön osaamista
 • ohjaa prosesseja ja toimintoja
 • varautuu ympäristöriskeihin ja onnettomuustilanteisiin
 • tarkkailee ja seuraa ympäristövaikutuksia
 • ennaltaehkäisee ympäristövahinkoja ja estää niiden toistumisen
 • ylläpitää hyviä ympäristökäytäntöjä
 • arvioi toimintansa tuloksia ja parantaa toimintaansa.

ISO 14001 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmä on myös osa EU:n asetukseen perustuvaa EMAS-järjestelmää.

Ympäristöjärjestelmän hyödyt

Ympäristöjärjestelmän käyttöönotolla on saavutettavissa monia liiketoiminnallisia hyötyjä. Toimiva ympäristöjärjestelmä:

 • yhdistää ympäristöasiat entistä paremmin osaksi johtamista ja toiminnan suunnittelua
 • lisää kustannustehokkuutta tehostamalla esim. raaka-aineiden ja energian käyttöä sekä vähentämällä jätemääriä
 • edistää henkilöstön ympäristötietoisuutta ja osallistumista
 • varmistaa ympäristölainsäädännön vaatimusten noudattamista ja auttaa muutosten ennakoinnissa
 • edistää ympäristövaikutusten huomioon ottamista tuote- ja palveluketjujen eri vaiheissa
 • parantaa ympäristöriskien hallintaa ja turvaa toiminnan jatkuvuutta
 • osoittaa sidosryhmille – asiakkaille, yhteistyökumppaneille, yhteisöille, viranomaisille, rahoittajille jne. – vastuullisuutta ympäristöasioiden hoidossa
 • tukee organisaation ympäristöviestintää, yrityskuvan rakentamista sekä markkinointia
 • tarjoaa mahdollisuuden osoittaa vaatimustenmukaisuus auditoinnilla tai riippumattoman osapuolen suorittamalla sertifioinnilla.

Tee ympäristöteko ajamatta kilometriäkään – valitse Bridgestone.